Hur har vården egentligen fungerat under sommaren? Frågan känns onekligen befogad. Den bild som landstingsledningen, både den politiska och den på tjänstemannanivå, spridit som ”acceptabel” och ”välfungerande” ifrågasätts starkt av bland annat Vårdförbundet. Många av deras medlemmar, men även andra, har slitit hårt och fått arbeta extrapass och i vissa fall fått gå in under sin semester för att få vården att fungera.

Tomas di Levas låt ”Vem ska jag tro på?” snurrar i mitt huvud. Ska jag tro på landstingsledningen eller våra medarbetare som finns mitt i verkligheten varje dag? För mig är svaret givet. Det går inte att vifta bort kritiken från Vårdförbundet. Den måste tas på allvar av både politik och tjänstemän. Hittills har vi inom politiken bara fått rapporter i stora svepande ordalag utan att man gått ner och tittat mer noggrant på avdelnings- eller kliniknivå. Självklart har situationen sett olika ut. På vissa håll stämmer säkert beskrivningar som ”acceptabel” och ”välfungerande”, på andra håll inte alls. Det är mycket allvarligt att generalisera. Som politiker är det vår skyldighet att få en bild av denna verklighet inte bara i svepande formuleringar utan med en något större detaljrikedom. Därför måste vi kräva en mer utförlig redovisning av till exempel arbetade extrapass, inhopp under semestrar och beläggning av vårdplatser. Där det finns problem måste vi både våga se och åtgärda dem.

Många medarbetare har upplevt den här sommaren som mer stressig och ansträngd än tidigare. Det måste vi ha respekt för. Vi har mycket lojala och engagerade medarbetare men i längden håller det inte arbeta på gränsen till vad man klarar av. Vårdförbundet har redan tidigare varnat för risker i patientsäkerhet kopplat till brister i arbetsmiljön som finns på många håll sommartid. Ytterst handlar det om ifall vi kan garantera säkerheten för våra patienter. När patienterna får möta medarbetare som inte är utvilade och stressade ökar riskerna. Nu måste det här granskas. På vilka avdelningar och kliniker blir arbetsmiljön sommartid så dålig att patientsäkerheten äventyras? Att i svepande ordalag bemöta den
kritik som finns håller inte. För att vara en bra arbetsgivare måste den tas på allvar. Genom att vi lyssnar på och tar till oss av kritik kan vi istället bli bättre. Då ökar förutsättningarna både för att behålla nuvarande medarbetare samtidigt som vi kan locka fler.

Pierre Edström
Oppositionslandstingsråd (L)