Den psykiska ohälsan har blivit ett stort problem. Allt fler drabbas på olika sätt och insatser måste göras på alla nivåer i samhället. Förhoppningarna att det ska ske krafttag tändes därför I december förra året. Då meddelade de båda socialdemokraterna Annika Strandhäll (socialminister och Anders Henriksson (förste vice ordförande i SKL) att nu skulle det skulle satsas stora summor på att förbättra den psykiska hälsan. På regeringens hemsida basunerades det ut att 1,4 miljarder kronor skulle satsas för uppnå en bättre psykisk hälsa och på åtgärder inom psykiatrin. Dessa pengar skulle till största delen gå till landets kommuner och regioner/landsting.

Lika stora som förhoppningarna då var på rejäla satsningar, lika stora är nu besvikelsen bland medarbetare, patienter och anhöriga. Av den stora satsningen märks väldig lite ute i verksamheten och man kan med fog ställa sig frågan: Vart tog pengarna vägen? Extra intressant blir frågan med tanke på att en av budbärarna, Anders Henriksson, även är landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län och därmed är direkt ansvarig för att pengarna kommer till användning och gör nytta. Men från flera håll, till exempel inom Barn- och Ungdomspsykiatrin, märker man alltså ingen skillnad. Det har inte skett några förstärkningar vare sig ekonomiskt eller personalmässigt. Många uppfattar Socialdemokraternas julklapp från december förra året som tom. Det fanns inget i paketet. Över 1,4 miljarder kronor skulle satsas men vad hände till exempel inom barn- och ungdomspsykiatrin i vårt län?

Behoven är fortsatt stora och arbetet för en bättre psykisk hälsa, särskilt bland ungdomar, måste vara prioriterat. Men även vi blir bekymrade över vad som hänt. Vi kan därför bara instämma i kören och upprepa frågan: Vart tog pengarna vägen, Anders Henriksson?

Pierre Edström
Johanna Wyckman
Liberalerna