Så står det där, Panamaregistrerade fraktfartyget Makassar Highway, grundstött i morse i hög hastighet i Flatvarp och enligt uppgift läcker det olja, det är mycket oroande säger Sverker Thorén (L) som länge arbetat med oljehotet mot Östersjön.

– Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att säkra oss och Östersjön mot oljeolyckor. Uppgifterna om läckage är ännu osäkra men bara faktum att ett mycket stort lastfartyg hamnat där ingen farled finns men många grund är djupt oroande, säger Sverker Thorén(L), Västervik.

– Panamaregistreringen kan innebära att fartyget inte uppfyller de krav bl a på säkerhet som vi drivit på för och fått fram inom EU. Arbetet med att få loss fartyget kommer att ta tid. Det är bara att hoppas att mängden olja som finns ombord och eventuellt kan läcka är liten och kan tas omhand.

– Oavsett hur det går, visar själva händelsen på att en nationell mycket mer aktiv trafikövervakning behövs, inte bara i Finska viken och Öresund utan i hela egentliga Östersjön, avslutar Sverker Thorén (L), Västervik

För mer information kontakta:
Sverker Thorén (L), Västervik
Kandidat till riksdagen
0702536167