År 2013 startade en verksamhet med Barnahus i södra länsdelen. Barnahus är en gemensam verksamhet mellan olika myndigheter där man tar emot barn upp till 17 år som misstänkts ha blivit utsatta för våld i nära relationer, andra allvarliga brott eller upplevt något av detta i sin omgivning. Liberalerna föreslår nu i en motion till landstingsfullmäktige att ett Barnahus inrättas även i norra Kalmar län.

– På ett Barnahus samarbetar socialtjänst, polis, åklagare, barnkliniken samt barn- och ungdomspsykiatrin i gemensamma lokaler. Arbetet bedrivs i barnanpassad miljö där barnet ges stöd, skydd och behandling på ett och samma ställe. Barnet sätts i centrum. Polisen kan utreda brottet tillsammans med annan expertis och barnet slipper forslas runt och redogöra för sitt trauma onödigt många gånger, säger Göran Nilsson (L), ledamot i landstingsfullmäktige från Västervik.

I den södra länsdelen deltar sju kommuner i Barnahusets verksamhet, som är placerat i Kalmar.  Utvärderingar av Barnahus visar på ett bättre omhändertagande av barn som utsatts för grova brott, och dessutom har samverkan mellan myndigheterna förbättrats.

– På orter där Barnahus finns har barnen oftare fått komma till tals i förhör och undersöks medicinskt i större grad än på andra håll. Fler förundersökningar av anmälda brott sker också. Under år 2017 var verksamheten inom Barnahus i södra länsdelen inkopplad i 141 ärenden. Det är en skrämmande hög siffra men samtidigt också ett bevis för att verksamheten behövs och gör nytta, säger Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd för Liberalerna.

Fortfarande har ingen verksamhet i den norra länsdelen startat, någon planering för en sådan
pågår inte heller. Det innebär att Oskarshamn, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västervik alltjämt saknar ett Barnahus. Enligt uppgift kan ett Barnahus rent praktiskt bedrivas på tre platser men berörda parter har inte kunnat komma överens om en placering.

– Det betyder att det inte finns möjlighet för barn och ungdomar i den norra länsdelen till samma samordnade stöd och hjälp som man har i söder. Vilket stöd och hjälp man får är alltså beroende av var i länet man bor. Så ska det självklart inte vara! Nya kontakter måste tas för att få igång en verksamhet med Barnahus även i norra länsdelen, fortsätter Göran Nilsson.

– Landstinget bör vara pådrivande i denna process. Om man från kommunernas sida inte kommer överens bör en verksamhet ändå starta med de som visar intresse. I den södra länsdelen stod till exempel Torsås kommun till utanför Barnahus vid uppstarten men anslöt efter en tid då man såg nyttan av verksamheten, säger Pierre Edström.

Etableringen av Barnahusets verksamhet är ett viktigt steg för att, i enlighet med FN:s
barnkonvention, stärka samhällets barnperspektiv. Liberalerna, som var drivande i att starta verksamheten i den södra länsdelen, vill att alla barn ska ha möjlighet till samma samordnade stöd och hjälp oavsett var man bor.

– Därför är det dags att gå vidare. Det är viktigt att alla involverade parter sluter upp runt barnet för att omhändertagandet ska bli så bra som möjligt. För barnens skull måste vi hitta en lösning. Därför lägger vi nu en motion om att landstinget ska ta kontakt med övriga myndigheter för att tillsammans med intresserade kommuner starta upp Barnahus även här i den norra länsdelen, avslutar Göran Nilsson.

För mer information kontakta:
Pierre Edström 070-265 64 27