I Liberalernas Kalmar är all vård och omsorg baserad på individens behov. För att nå dit behöver vi införa nya
arbetsmetoder, använda ny teknik i större omfattning, fler privata aktörer med rimliga villkor samt satsa mer på våra medarbetare.

Liberalerna har under mandatperioden fått igenom förslag som förbättrar samverkan mellan Kalmar kommun och landstinget. Det är nu möjligt för medarbetare i respektive organisation att praktisera hos varandra och delta på varandras utbildningar. Det är bra men vi behöver samverka mer i vården och omsorgen för att skapa ett mervärde för våra invånare.

Idag tvingas många sjuka äldre åka till sjukhuset i onödan, när ett besök i hemmet eller omsorgsboendet hade varit både tryggare, bättre och effektivare. Liberalerna vill se ett tätare samarbete mellan kommunsjuksköterskor och läkare i landstinget, för fler gemensamma hembesök. Det skulle ge en stabil, återkommande och trygg vårdinsats snarare än jo-jo turer in till sjukhuset.

Vi vill också att hälsocentralerna inför äldremottagningar. Det är särskilda mottagningar under vissa tider då hälsocentralen bemannas av specialister inom åldrandets sjukdomar med mer tid avsatt per besök. Under mottagningstid skulle även kommunens resurser kunna finnas på plats. Politiskt innebär det att vi vill höja ersättningen till hälsocentralerna som startar en äldremottagning.

Privata vårdgivare och utförare av hemtjänst är viktiga för att erbjuda valfrihet. Idag besöker många Kalmarbor en privat
vårdmottagning. Där är nöjdheten större och man är bättre på att erbjuda en fast läkarkontakt. Landstinget skulle dessutom inte klara av att ge alla invånare vård utan de privata aktörerna, oavsett vad andra partier på vänsterkanten påstår. Allt fler Kalmarbor upptäcker också sin valfrihet och väljer en privat utförare av hemtjänst. Två tredjedelar av alla som är berättigade till personlig assistans har valt ett företag att utföra assistansen. Denna valfrihet är självklar i Liberalernas Kalmar.

Vi Liberaler tror på framtiden. En del av de utmaningar vi står inför kan mötas med ny teknik. Vi har under mandatperioden lyft just ny teknik i våra förslag om t.ex. hjärtstartardrönare, nya typer av självtest att göra i hemmet, japanska toaletter, kameror för nattlig tillsyn och automatiserade duschar. Ny teknik erbjuder nya metoder som i sin tur erbjuder nya valmöjligheter men även högre kvalitet och större trygghet. Det är viktigt att som individ få vara delaktig och bestämma över sin vård och omsorg. Alla är olika och ska kunna göra olika val.

Slutligen är våra medarbetare nyckeln till att allt vi vill genomföra ska lyckas. Både Kalmar kommun och landstinget har under mandatperioden behövt använda sig av hyrpersonal. Det är ett väldigt dyrt sätt att utföra vård och omsorg på. Liberalerna har istället velat satsa mer resurser på vår egen personal. Då hade fler velat arbeta hos oss och behovet av hyrpersonal minskat. Vi är övertygade om att medarbetare som trivs levererar bättre vård och omsorg – det vinner alla på.

Pierre Edström, oppositionslandstingsråd (L)
Carl-Henrik Sölvinger, oppositionsråd (L)