Gång på gång har vi hört löftet: Den socialdemokratiskt ledda regeringen ska stoppa den nedmontering som man själva startat av LSS och rätten till personlig assistans. LSS gör det möjligt för många med funktionsnedsättningar att leva ett värdigt liv i frihet. Fortfarande ser vi dock inga resultat av regeringens så kallade åtgärder. Istället visar ny statistik från Riksdagens utredningstjänst att möjligheterna försämras alltmer för funktionshindrade att få det stöd man behöver. I Kalmar län har 11,4 procent förlorat sin personliga assistans från 2015 fram till juni 2018. På nationell nivå är siffran 9,8 procent. I vårt län är siffrorna alltså högre och läget värre.

Det blir än mer dramatiskt när materialet bryts ned på kommunnivå. Flera kommuner i Kalmar län ligger högt över både länets och rikets siffror. Det är en sorglig och skrämmande läsning.

Vid årsskiftet insåg regeringen det ohållbara i assistanskrisen och presenterade ett åtgärdspaket som de hävdade skulle sätta stopp för den tysta katastrofen. Föräldrar till barn med svåra funktionsnedsättningar skulle inte längre behöva oroa sig för att deras barn inte skulle få hjälp att andas eller äta. Men siffrorna som nu tagits fram visar tydligt att regeringens åtgärdspaket inte hjälpt utsatta barn, sönderstressade familjer eller andra som känner stor oro för att de inte ska få behålla sin assistans. Faktum är att fler förlorar sitt stöd i vardagen och att antalet personer med statlig assistans inte varit så låg sedan januari 2008.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under tiden skyllt ifrån sig och hävdat att assistanskrisen beror på att domstolarna tolkar lagen fel. Trots att man har haft lång tid på sig att förändra lagstiftningen så har man bara stillatigande tittat på. Det duger inte att hänvisa till en utredning som i bästa fall blir färdig i höst och vars förslag kan genomföras först om två eller tre år. Den färska statistiken visar att situationen är alarmerande. Vi har inte tid att vänta på utredningar – det krävs åtgärder i dag.

I skenet av assistanskrisen skryter finansminister Magdalena Andersson (S) om hur bra det går för svensk ekonomi. Hon säger att överskotten stiger och förväntas stiga än mer de kommande åren. Det är överskott som de som förlorat sin livsviktiga assistans bidragit till samtidigt som stöd och hjälp alltså i många fall uteblir.

Från Liberalernas sida har vi kraftfullt kritiserat regeringen för att den inte tar assistanskrisen på allvar. Regeringen borde långt tidigare agerat. De borde ha lyssnat på nödropen från medborgare runt om i landet. Exemplen är många, inte minst i vårt län, från personer som drabbats av nedskärningar i den personliga assistansen och därmed fått sin livskvalitet kraftigt försämrad. Det vore märkligt om man inte tagit del av dessa berättelser.

Till skillnad från regeringen har vi liberaler avsatt pengar i vår budget för att säkra att människor ska få leva i frihet. Ytterligare fyra år med en S-ledd regering kommer i stället leda till att den personliga assistansen får så pass omfattande skador att de blir svåra att reparera. En människa med en funktionsvariation är inte en människa med särskilda behov, utan en människa med helt vanliga
behov som måste tillgodoses av särskilda insatser. Dessa människor är redan hårt drabbade. Låt oss underlätta livet för dem – inte göra det svårare. Vi vill utveckla istället för att avveckla den personliga assistansen.

Pierre Edström
Liberalerna