Jag parodierar inte över Sverigedemokraternas politik – det klarar ni utmärkt själva. Ni vill ha fler poliser för att hantera patienter i akuta psykiska sjukdomstillstånd. Det behöver vi inte. För detta har vi annan personal med lämplig kompetens och utbildning. Det gäller bara att ge dessa medarbetare bättre villkor och resurser. Det skulle vi göra genom att införa särskilda psykiatriambulanser eller psykiatriska akutbilar som kan möta upp behoven snabbare på plats. Poliser ska i första hand jaga bovar, inte hantera psykiatripatienter. Att bli hämtad av polis för transport till en psykiatrisk akutmottagning kan i vissa fall bli nödvändigt men utgångsläget måste vara att hitta mer värdiga metoder som varken är integritetskränkande eller upplevs som hotande av den som behöver hjälp.

Det är uppenbart att Sverigedemokraterna Sune Olsson och Leif Gustavsson nu försöker backa undan från sina påståenden om att poliser och chaufförer inom sjukreseverksamhet ska vara första linjen i den akuta psykiatrin. Man menar bland annat att omhändertagande av akuta patienter skulle ske snabbare om polis används oftare. Verkligheten talar ett annat språk. Det finns många exempel på att omhändertagandet istället tar längre tid eftersom polisen måste prioritera annat.

Avslutningsvis så har Olsson och Gustavsson rätt i en sak. Jag klädde mig i svart den dag SD tog plats i landstingsfullmäktige. I en demokrati avgör väljarna ytterst vilka som röstas in i olika parlamentariska församlingar. Det är en grundbult i ett demokratiskt samhälle men jag kan aldrig känna glädje över den politik ni för. Jag kan bara känna sorg. SD:s politik bygger till stora delar på fördomar och trångsynthet. Vi ser här ett nytt exempel när beväpnad polis utgör grundstommen i er politik för en bättre akutpsykiatri. Den synen skrämmer mig. Det är bra att er politik och människosyn avslöjas. Det bör ske på område efter område.

Pierre Edström
Oppositionsråd Liberalerna