På landstingsfullmäktige debatterades en motion från Alliansen om att införa äldrepsykiatriska team. En sådan modell finns i Kronoberg och utvärderingar därifrån visar att patienter oftare får möjlighet att vara kvar i sin hemmiljö, att tryggheten för de äldre ökar och att antalet tvångsinsatser som polishandräckningar minskat.

– Studier visar att äldre inte får behandling i form av samtalsterapi i samma utsträckning som yngre utan oftare behandlas med psykofarmaka. Så ska det inte vara, äldre människor har samma rätt till sammanhållen psykiatrisk vård som alla andra. Men då behövs särskild kompetens samt att vården organiseras efter de speciella behov som finns i gruppen. I Kronoberg har de lyckats skapa en sammanhållen vårdkedja med goda resultat, därför vill vi införa deras modell i Kalmar län. Även äldre har rätt till psykisk hälsa, säger Pierre Edström, oppositionslandstingsråd för Liberalerna.

När det blev dags för omröstning blev motionen nedröstad av den styrande rödgröna landstingsmajoriteten och Sverigedemokraterna.

– Jag tycker det är sorgligt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna inte tog chansen att rösta ja till vårt konkreta förslag för att förbättra den psykiska ohälsan hos äldre. Resultaten från Kronoberg är tydliga. Äldreteamen har lett till ökad trygghet, kortare vårdtider, stabil läkarbemanning och kunskapsspridning om psykisk ohälsa hos äldre. Problemen måste tas på allvar men då krävs också politisk vilja. Den saknades tyvärr idag, men vi kommer fortsätta kämpa för en bättre äldrepsykiatri också i vårt län, avslutar Pierre Edström.

Kontakt:
Pierre Edström 070-265 64 27