Allt fler barn och unga vuxna lider av psykisk ohälsa, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent mellan 2006 och 2016.

– Vad ökningen beror på vet de inte. Men det är så vanligt med psykisk ohälsa att det borde bero på ungas livsvillkor generellt, förhållanden i skolan och på sociala medier eller övergången till universitet och arbetsmarknaden. Det händer mycket saker i åldern 18-24 och frågan är hur rustat vårt landsting är dels för att möta deras behov men också för att förebygga ohälsa i ännu lägre åldrar, säger Johanna Wyckman som själv är 22 år och kandiderar till landstingsfullmäktige för Liberalerna i Oskarshamn.

Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan.

– I landstinget är man antingen barn eller vuxen. Är du 18 år eller äldre och söker hjälp så hamnar du inom vuxenpsykiatrin. Men en 18-åring med ångest inför gymnasiebetygen har andra behov än en 48-åring med depression. Förr fanns det särskilda mottagningar för unga vuxna med drop-in, jag tror det vore klokt att återinföra något liknande, fortsätter Johanna Wyckman.

Johanna Wyckman
Johanna Wyckman

Liberalerna i landstinget har föreslagit att psykiatrins barn- och ungdomshälsa ska få ett uppdrag att informera om psykisk ohälsa i grundskolorna. Tanken är att barnen ska få lära sig vad som händer i kroppen, hur man känner igen det och var man kan få hjälp.

– Det tycker jag är en jättebra idé som borde lyftas igen, särskilt nu med Socialstyrelsens larmrapport. Ju tidigare man inser att man behöver hjälp desto snabbare kan man få den, särskilt om man vet var man ska vända sig. Sen är det viktigt att det finns någonstans att vända sig också. Därför borde vi inrätta fler vårdplatser för barn och unga inom psykiatrin, framförallt i norra länsdelen som saknar detta idag.

– Slutligen tycker jag att det är viktigt att vi vågar prata om psykisk ohälsa generellt, men då behövs ett bra kunskapsunderlag. Där tror jag också landstinget kan göra mer utåtriktat arbete mot olika aktörer inom både skola, förskola, fritids och föreningsliv, avslutar Johanna Wyckman.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Johanna Wyckman, mobilnr 0735679994