Att tvingas dela rum med andra när man är inlagd på sjukhus är integritetskränkande, menar Liberalerna. När landstinget nu planerar för nya sjukhusbyggnader borde ett krav vara att varje patient får ett eget rum, säger Pierre Edström, som är oppositionslandstingsråd för Liberalerna.

– Den som är inlagd på inom slutenvården på sjukhus eller inom psykiatrin befinner sig ofta i ett utsatt tillstånd. En del lider av smärta. Andra har oro eller ångest. Även om sjukvårdens medarbetare följer riktlinjerna och är försiktiga med att dela information när andra patienter är närvarande, så är det mycket som avslöjas när man delar sal med andra, säger Pierre Edström.

Liberalernas valmanifest innehåller bland annat krav på att patienter ska ha ett eget rum på sjukhuset.

– Vi vill särskilt prioritera att barn ska vårdas på egna rum på barnavdelningar. Det är också viktigt att vi kommer bort från gemensamma patientrum inom psykiatrin, som dessvärre fortfarande finns i Västervik. Egna rum ska självklart ingå i utredningen som vi i Liberalerna föreslagit om ett helt nytt sjukhus i Västervik, säger Göran Nilsson, ledamot i landstingsfullmäktige.

Liberalerna, dåvarande Folkpartiet, genomförde det egna rummet på långvården. Nu är det dags för nästa steg inom den modena sjukvården, menar Liberalerna och nämner ytterligare skäl till varför patienter borde vårdas på egna rum.

– Dels har du hela smittskyddsaspekten. Risken att patienter smittar varandra minskar med egna rum. Men sen underlättar det också vid akuta situationer. Om en inlagd patient exempelvis drabbas av hjärtstopp måste medarbetarna idag köra ut andra patienter från rummet samtidigt som man inleder livsuppehållande åtgärder. Det extraarbetet hade man sluppit i dessa nödsituationer. Vi vill att landstinget ska ha som princip att alla patienter vårdas på egna rum, och att man tar höjd för det i framtida nya byggnationer, avslutar Pierre Edström.

För mer information eller frågor kontakta:
Pierre Edström 070-265 64 27