Sjuksköterskor och läkare ägnar idag orimligt mycket tid åt andra uppgifter än det som de är utbildade till. Samtidigt som antalet läkare och sjuksköterskor har ökat så har antalet undersköterskor minskat i den landstingsdrivna vården, och vårdbiträdena nästan helt försvunnit. Nu vill Liberalerna använda landstingets resurser bättre genom att införa vårdbiträden på nytt.

– Det är slöseri med medarbetarnas kompetens och landstingets resurser att inte låta medarbetarna göra det de är utbildade till, särskilt i tider när det blivit allt svårare att rekrytera läkare och sjuksköterskor. Genom att använda medarbetarna rätt kan vi också komma till rätta med en del av vårdens bemanningsproblem och slipper att anlita dyra bemanningsbolag. Att renodla yrkesrollerna inom vård och omsorg och att använda kompetensen rätt är ett sätt att höja sjuksköterskornas och undersköterskornas yrkesstatus, säger Pierre Edström som är oppositionslandstingsråd för Liberalerna och vice ordförande i landstingets personaldelegation.

Den satsning som Liberalerna vill göra bygger på en samfinansiering mellan stat och landsting/regioner som fullt utbyggd skulle innebära 12 000 nya vårdbiträden i hälso- och sjukvården i landet. För Landstinget i Kalmar län skulle det innebära ett tillskott på 290 nya vårdbiträden.

– Förslaget skulle även betyda att trösklarna för att komma in på den svenska arbetsmarknaden sänks och arbetet som vårdbiträde blir inkörsporten till andra jobb inom vård och omsorg. Vårdbiträden, som saknar eller bara har en kort formell vårdutbildning, kan göra oerhört viktiga insatser inom den vårdnära servicen med enklare arbetsuppgifter, säger Pierre Edström.

Liberalernas satsning på vårdbiträden innehåller även förslag att införa en undersköterskeexamen.

– Yrkesidentiteten är viktig och en examen är en kvalitetsstämpel på utbildningen samtidigt den lyfter fram undersköterskornas särskilda kompetens och yrkeskunnande, avslutar Pierre Edström.

För mer information och vid frågor kontakta
Pierre Edström
Tel 070-265 64 27