Pressmeddelande
från Liberalerna i Kalmar län
2019-06-16

Under söndagen sammanträdde styrelsen för Liberalerna i Kalmar län tillsammans med de landsmötesombud som kommer att närvara vid det extra landsmötet i Stockholm 28 juni. Vid sammanträdet diskuterades resultatet av den rådgivande medlemsomröstning som genomförts under 7-12 juni och som handlade om vilken av de tre kandidaterna Nyamko Sabuni, Erik Ullenhag eller Johan Pehrson man vill se som Liberalernas nya partiledare.

Medlemsomröstningen resulterade i ett valdeltagande i Kalmar län på 39,7%. Resultatet blev att Nyamko Sabuni fick 65% av rösterna, Erik Ullenhag fick 30% och Johan Pehrson fick 5%.

Efter att styrelsen samtalat om och diskuterat resultatet beslutades att Liberalerna i Kalmar län kommer att följa det resultat som medlemsomröstningen visar.

“Liberalerna i Kalmar län kommer att meddela valberedningen att vi ställer oss bakom Nyamko Sabuni som ny partiledare för Liberalerna”, säger Johan Gustafsson (ordförande). “Medlemmarna har varit tydliga i vem de vill ha som ny partiledare och vi är helt överens i styrelsen om att följa deras önskan”, avslutar Gustafsson.

För ytterligare information kontakta:

Johan Gustafsson
Ordförande Liberalerna i Kalmar län
Mobil: 070-1480400
E-post: johan.jr@telia.com