Svar till Laila Naraghi och Johan Persson

Det är mycket intressant att läsa socialdemokraterna Laila Naraghi och Johan Perssons svar
om varför deras regering försämrar villkoren för personer med funktionsnedsättningar och
särskilt rätten till personlig assistans. Laila och Johan vill ge sken av att göra allt för att
förhindra nedmonteringen av denna rättighetslagstiftning. Det låter ju bra men ingen har ju
lyssnat på er för resultaten lyser med sin frånvaro. Inget har förändrats för de personer som
har behov av personlig assistans och deras anhöriga. Ansökningar avslås i en aldrig tidigare
skådad omfattning. I det budgetförslag som Lailas och Johan egen regering har presenterat
minskas utgifterna för assistansersättning med ytterligare 1,6 miljarder kronor mellan 2017
och 2018 trots satsningar på 40 miljarder kronor på andra områden. Det säger allt! Ni säger att
ni ofta figurerat i media i frågan men för mig och de som drabbats är det bara resultat som
räknas. Vackra formuleringar och tillsatta utredningar räcker inte. Ni har frågan i era händer
och det är bara ni som kan påverka om det blir en förändring.

LSS-reformen och rätten till personlig assistans var ett stort framsteg i arbetet för full
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. Tanken var att människor
som dagligen är beroende av olika stödinsatser skulle få ett större inflytande över sina liv. Nu
hotas denna rättighet. Regeringens utredning om LSS med ensidigt fokus på kostnadskontroll
har spätt på oron i stället för att skingra den. För oss liberaler är det alltid prioriterat att öka
friheten för dem som är i störst behov av andras hjälp. Därför har Liberalerna, till skillnad
från regeringen, föreslagit en förstärkning av den personliga assistansen med en miljard
kronor per år 2018–2020. På så sätt gör vi det möjligt för fler människor att få grundläggande
frihet i vardagen. Att mitt parti vill utveckla och inte avveckla den personliga assistansen är
jag stolt över!

Pierre Edström
Liberalerna