Sveriges Radio P 4 Kalmar berättar idag att bröstcancer blir allt vanligare bland kvinnor.
Mammografiundersökningar är numera avgiftsfria men det är bara kvinnor i åldern 40-74 år som
kallas. Enligt radions uppgifter återfinns ca 25 % av alla bröstcancerfall utanför dessa åldrar. Det är
något som får Pierre Edström som är Liberalernas oppositionslandstingsråd att reagera.

– Vi har under en lång tid lagt förslag om att fler ska kunna få göra
mammografiundersökningar i vårt län. Detta för att tidigt kunna upptäcka fler
bröstcancerfall. Vi har bland annat föreslagit att ålderspannet skulle utökas i första hand upp
till 80 år, i andra hand även till yngre åldrar. Tyvärr har vi inte fått gensvar för detta. Det
tycker jag är tråkigt eftersom det hade kunnat ge fler kvinnor hjälp i tid. Det borde ligga i
både patienternas och sjukvården intresse att fler undersöks, säger Pierre Edström.

Landstinget i Kalmar län följer Socialstyrelsens rekommendationer. Men dessa rekommendationer
har några år på nacken och sedan dess har medellivslängden för kvinnor ökat. Liberalerna föreslog
också tidigt att avgifterna för mammografiundersökningar skulle slopas men även här möttes man
av hårdnackat motstånd.

– Det var först för något år sedan när den rödgröna regeringen tog ett nationellt beslut som
avgifterna försvann. Här hade vårt län kunnat gå före och på så viss minskat både lidande
för patienter och stora sjukvårdskostnader. Nu har vi chansen att gå före när det gäller
åldersgränserna. Låt oss ta den! Att inte kalla alla kvinnor som finns i riskgruppen till
mammografiundersökningar kan ses som en ren åldersdiskriminering, avslutar Pierre
Edström.

För mer information kontakta:
Pierre Edström 070-265 64 27