Barndomen är mer än en transportsträcka till vuxenlivet. Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. Barn är egna individer, med egna rättigheter till liv, lycka och att i takt med ålder och mognad få ta ansvar för sin egen tillvaro. Alla barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga förhållanden, och få den hjälp de behöver
för att nå sin fulla potential.

Liberalerna i Kalmar län presenterar här tio förslag för att ge barn och unga en trygg uppväxt. En grundförutsättning för flera av dessa är en bättre samverkan mellan kommuner och landsting där hjälpen formas efter medborgarnas egna behov.

1. Informera om psykisk ohälsa i skolorna

Vi vill att barn- och ungdomshälsan regelbundet gör skolbesök för att informera om psykisk ohälsa. Detta för att lära barnen vad psykisk ohälsa är, vad som händer i kroppen och var man kan få hjälp.

2. Barn ska vårdas på barnavdelningar

Barn skall vårdas på barnavdelningar istället för på vuxenavdelningar. Vi vill inrätta vårdplatser anpassade för barn inom psykiatrin i norra länsdelen, då det saknas idag.

3. Bättre hjälp för barn med diabetes

I dag tvingas föräldrar till barn med diabetes ofta själva informera förskola och skola om
barnets behov. Vi vill införa diabeteskonsulenter vid barn- och ungdomsklinikerna som en
länk mellan familjerna, sjukvården och förskola/skola. Diabeteskonsulenter avlastar
familjerna och diabetesteamen på klinikerna och ger barnen en tryggare uppväxtmiljö.

4. Inrätta ett barnahus även i norra länsdelen

Många barn växer upp i en omgivning där man själv blir utsatt eller ser andra blir utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. Barnahus är en samverkansform under gemensamt tak vid utredningar kring dessa barn. I barnahusen samråder och samverkar socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin. Barnahus har införts i södra länsdelen. Vi har varit drivande i denna fråga, och vi menar att modellen ska införas
även i norra länsdelen.

5. Stärk ungdomsmottagningarna

Ett område som måste prioriteras är tillgängligheten till de ungdomsmottagningar som finns i samarbete mellan landstinget/regionen och kommunerna. Verksamheten behöver stärkas och öppettiderna anpassas så att de bättre motsvarar de behov som finns. Det ska finnas en ungdomsmottagning i varje kommun.

6. Samtalsmottagningar för unga vuxna

Ungdomar på väg in i vuxenlivet ställs inför krav och situationer som i vissa fall kan leda till akuta livskriser. En i länet fungerande verksamhet för gruppen ”unga vuxna” (18–25 år) skulle göra att fler ungdomar får en bättre övergång till vuxenpsykiatrin.

7. Erbjud även pojkar HPV-vaccination

Liberalerna vill att även pojkar ska erbjudas HPV-vaccination. HPV är ett virus och den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen. I nuläget får flickor denna möjlighet eftersom HPV kan leda till livmoderhalscancer. Men viruset kan leda till andra former av cancer som även drabbar män. Dessa cancerformer ökar nu och genom att vaccinera även pojkar kan vi
undvika att de drabbas av svåra sjukdomar längre fram.

8. Sjukhusvård ska inte innebära isolering från sociala medier

Den som blir inlagd på sjukhus ska erbjudas möjlighet att använda digitala verktyg för att kunna fortsätta använda sociala medier, hålla kontakt med vänner och anhöriga, söka information och allt annat som människor idag gör via nätet.

9. Inrätta en barnsamordnare i landstinget/regionen

För att stärka barnens rättigheter i sjukvården och för att barn ska få ett bra bemötande både som patient, anhörig, kollektivtrafikresenär samt kulturkonsument behöver en barnsamordnare inrättas. Denna ska ha ett övergripande ansvar att säkerställa barnrättsarbetet i regionen.

10. Fler kulturresor för länets skolelever

Utveckla möjligheterna till kulturresor så att betydelsefulla kulturinstitutioner i länet, även
de privata, blir tillgängliga för skolelever från hela länet.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.