pierre.edstrom@ltkalmar.se 070-265 64 27

Politisk sekreterare

Sebastian Hallén
basse.hallen@gmail.com
Mobil: 073-909 71 93

Om Pierre

Jag fyller 59 år och är gruppledare för Liberalerna i Kalmar län sedan år 2009. Jag bor i Kalmar, har två egna barn och ett bonusbarn i vuxen ålder. Är dessutom morfar. Jag är född och uppvuxen i Åtvidaberg och har ett stort intresse för idrott i alla dess former.
Som regionråd har jag ansvar för folkhälsa, hållbarhet, psykiatri och vårdval.

Hälso- och sjukvården påverkar oss från vaggan till graven. Vi blir alla påverkade i flera skeden av våra liv – som barn, som föräldrar, som söner och döttrar. Det gör området extra intressant. Därför måste vi alla få känna delaktighet  och få vara med och påverka hälso- och sjukvården utifrån våra egna erfarenheter.

Den kanske största utmaningen för hälso- och sjukvården just nu är den växande psykiska ohälsan. Att få barn och ungdomar att växa upp i trygghet är det som ligger mig allra närmast hjärtat. Genom att ge barn och ungdomar goda förutsättningar till hälsa redan i unga åldrar ökar vi möjligheterna till ett långt och rikt liv även längre fram.

Samarbetet mellan regionen och kommunerna måste bli bättre. Det kan t ex handla om samverkan mellan skolan och barn- och ungdomspsykiatrin, mellan äldreomsorg och äldrevård (geriatrik) samt psykiatri och socialtjänst. Människan är en och samma person och ska därför bli behandlad utifrån en helhetssyn. Ingen medborgare får ramla mellan stolarna eller bli drabbad av det revirtänkande som kan finnas.

Ett sätt att öka den enskildes påverkan på hälso- och sjukvården är att skapa alternativ i form av fler vårdgivare. Som medborgare ska jag ha flera utförare att välja bland men det är viktigt att dessa alternativ är gemensamt och offentligt finansierade. En mångfald av utförare måste ses som en resurs för att utveckla hälso- och sjukvården, inte ett hot.

Följ Pierre:

Blogg

Facebook

Twitter