Det var inte helt oväntat att socialdemokraterna Laila Naraghi och Johan Persson skulle försöka hitta bortförklaringar till det egna partiets agerande när man nu försöker smygavveckla rätten till personlig assistans för människor med funktionsnedsättningar. Rätten till personlig assistans var en otrolig framgång för utsatta grupper som inte bara fick möjlighet att överleva utan även att leva.

Lagstiftningen behöver säkert ses över för att kunna bli tydligare men det är inte den som varit det stora problemet och den utlösande faktorn. Oftast har denna rättighetslagstiftning tillämpats på ett väl fungerande sätt, men nu har förutsättningarna förändrats. Det skedde när den rödgröna regeringen gav order till Försäkringskassan att dra ner på antalet assistanstimmar. Då slog man undan benen för många, inte bara brukarna själva utan även för deras anhöriga.

Det är den socialdemokratiskt styrda regering som äger frågan och det har man nu gjort i två år. Det enda man har lyckats åstadkomma under den tiden är försämringar. Om nu Naraghi och Persson ser fördelarna med LSS och den personliga assistansen så är det märkligt att man inte bättre lyckats påverka sin egen regering. Det var ju trots allt den nuvarande regeringen som ”tryckte på knappen” i och med de nya direktiven till Försäkringskassan och som därmed utlöste det kaos som många nu befinner sig i.

Det enda rätta regeringen nu kan göra är att erkänna sitt misstag och dra i nödbromsen innan det är för sent. Ge Försäkringskassan nya direktiv att allt ska återgå till det läge som gällde före neddragningarna. Det är det enda humana i detta läge och värdigt det välfärdssamhälle som vi byggt upp med solidaritet och medmänsklighet som grundstenar. Att riva ner saker går snabbt men det tar väldigt lång tid att bygga upp dem igen. Låt oss därför visa lite förnuft i den här frågan och rädda rätten till personlig assistans!

Pierre Edström
Liberalerna