Kalmar Län

Pressmeddelande: Sommarsituationen ett resultat av dålig personalpolitik

Tidigare har vi politiker fått besked att ca 50 vårdplatser hålls sommarstängda vid Länssjukhuset i Kalmar. I Östra Småland kommer beskedet att neddragningarna blir större. Uppgifterna får Liberalernas oppositionsråd Pierre Edström att reagera även om han knappast är förvånad.

– Stängningarna är nya bevis på att den rödgröna personalpolitiken har misslyckats. Resultatet blir en ny tuff sommar för våra medarbetare. Det finns stor risk för överbeläggningar på våra vårdavdelningar eller att man som patient får vårdas på en annan avdelning än där rätt kompetens finns. Vårdbehovet är lika stort året om men det verkar den politiska majoriteten bortse från. Att tro att patienter är friskare sommartid är rent vansinne, säger Pierre Edström.

Under flera år har medarbetare och fackliga organisationer slagit larm om arbetssituationen sommartid. Arbetsbelastning blir högre än vanligt med ett oförändrat tryck på verksamheten samtidigt som antalet vårdplatser minskar kraftigt.

– Under den tid då man egentligen ska ha semester för att vila upp sig får man förfrågningar från arbetsgivaren om att gå in och arbeta extra. Det skapar en oerhörd frustration. Man känner press att gå in underledigheten eller att ta dubbla pass. Våra medarbetare riskerar att hamna i en ond spiral av hög arbetsbelastning, stress och i värsta fall ohälsa, säger Edström.

Liberalerna och Landstingsalliansen och har vid flera tillfällen lagt förslag om att se över grundbemanningen i samtliga verksamheter för att bland annat få en stabilare situation som även klarar somrarna.

– Det skulle skapa en bättre arbetsmiljö som skulle locka fler att komma till oss samtidigt som fler av våra medarbetare skulle stanna kvar. Men svaret från de rödgröna är nej. Man vill inte se över bemanningen. Det är obegripligt, kommenterar Edström.

Pierre Edström har avslutningsvis ett råd till alla medarbetare inom hälso- och sjukvården.

– Nu är det viktigare än någonsin att våra anställda gör avvikelserapporteringar. På det sättet dokumenteras alla tillbud som sker och de risker som finns inom hälso- och sjukvården. Det kommer att ge oss värdefull information om arbetssituationen i sommar. Den hoppas jag att alla är beredda att ta till sig, avslutar Pierre Edström.

För mer information, kontakta:
Pierre Edström 070-265 64 27

Kalmar Län

Debattartikel: Uppvärdera ideellt arbete

Många av oss är säkert med i en eller flera föreningar. Det kan vara en idrottsförening, en pensionärsorganisation eller kanske ett politiskt parti. Grunden för ett medlemskap är att man delar ett intresse, till exempel att man håller på ett fotbollslag eller driver en fråga som förenar människor. För många stannar inte engagemanget vid ett medlemskap utan man arbetar även aktivt i föreningen. Det är alla dessa eldsjälar som jag hoppas blir uppmärksammade i Almedalen på Gotland.

Politikerveckan i Almedalen är annars en tummelplats för politiker, tjänstemän, lobbyister, företag och organisationer. Mötet med den stora allmänheten sker dock inte på Gotland den här veckan. Det sker året runt på gator, torg, på sociala medier och i bostadsområden. Där människor bor finns också oftast föreningslivet. Föreningar ger oss möjlighet att känna sammanhang och gemenskap. Många av våra barn och ungdomar får inte bara chansen att utöva sina fritidsintressen utan kan på ett naturligt sätt lära sig att respektera andra människors olikheter och känna att man har ett värde. Men detta skulle inte vara möjligt utan alla engagerade, kompetenta och uppoffrande ledare. Utan dessa eldsjälars mestadels ideella arbete skulle föreningslivet inte fungera. Fler barn och ungdomar skulle hamna i utanförskap.

Idrottsverige skulle än mer än idag enbart handla om elitsatsningar. Denna elit har betydligt större möjligheter att klara stora delar av sin finansiering på annat sätt än genom det offentliga. Det är inte heller främst i elitidrotten människors delaktighet och känsla av samhörighet är som störst. Sådana förutsättningar skapas istället av hårt arbetande ideella föreningsledare. Enligt uppgifter från Riksidrottsförbundet finns det bara inom idrottsrörelsen mer än 600 000 ledare som varje år utför nästan 70 000 heltidsarbeten. Om dessa insatser skulle ersättas i nivå med anställda fritidsledare så skulle det varje år kosta cirka 20 miljarder kronor. Man kan därför med fog säga att de ideella ledarna är idrottsrörelsens viktigaste sponsorer.

Ett aktivt föreningsliv är viktigt i en tid av ökande psykisk ohälsa bland våra yngre. Det har bland annat fått till följd att hela 40 % av alla samtal till organisationen BRIS (Barnens rätt i samhället) handlar om oro, ångest och depression samt känslan av att inte riktigt räcka till. Här kan ledarna göra en stor insats inte bara genom att upptäcka dessa barn utan också genom att uppmärksamma deras behov och ge dem stöttning. Föreningsledarnas insatser är dessutom ett av de allra viktigaste medlen för att minska de klyftor som finns bland barn och ungdomar i samhället.

Det här är en hyllning till alla er ideellt arbetande föreningsledare. Ni är ovärderliga och era insatser måste uppvärderas. Nu finns chansen – från talarstolen i Almedalen! Ni är värda den uppmärksamheten för ni ger många en framtid. Den aktivitet som just du leder kan göra skillnad.

Pierre Edström
Oppositionslandstingsråd
Liberalerna

Kalmar Län

Pressmeddelande: Liberalerna vill införa psykiatriambulans

Liberalerna har lämnat in ett förslag om att landstinget ska införa så kallad psykiatriambulans. För ett par år sedan startade Stockholms läns landsting ett pilotprojekt som bygger på en särskild psykiatrisk ambulans och en modell som jämställer psykisk sjukdom med sjukdomar i övrigt.

– Den som drabbas av exempelvis akut psykisk sjukdom hämtas av en ambulans istället för en polisbil, vilket ger helt andra möjligheter till snabb psykiatrisk vård. I Stockholm var projektet så lyckat att det nu blivit en permanent verksamhet, säger Pierre Edström, oppositionslandstingsråd för Liberalerna.

Tidigare i Stockholm, när enbart polisen ryckte ut, togs största delen av personerna in till psykiatrisk akutmottagning. Genom att man nu får rätt kompetens på plats snabbt stannar nu en tredjedel av patienterna kvar hemma efter bedömning.

– Patienterna är de största vinnarna i den här modellen. De får rätt vård snabbare. Att bli hämtad av en polisbil för att man är sjuk är integritetskränkande, det slipper man med denna lösning. Eftersom man får en första bedömning snabbt slipper patienterna också åka in till psykiatriakuten när det inte behövs, fortsätter Edström.

Modellen är också en vinst för samhället i stort. Antalet inläggningar minskar vilket sparar resurser och frigör platser för de patienter som verkligen behöver komma in akut. Polisen får mer tid att prioritera brottsutryckningar.

– En psykiatriambulans är dessutom ett steg emot en mer jämlik vård. Jag vill bryta stigmat som finns kring psykiska sjukdomar. Därför är modellen så viktig. Det ska komma en ambulans när du är sjuk, inte en polisbil, oavsett vilken slags sjukdom du drabbats av, avslutar Edström.

För mer information kontakta:
Pierre Edström 070-264 24 76

Kalmar Län

Pressmeddelande: Personalens oro måste tas på allvar

I dagens Barometern-OT ifrågasätter patientsäkerheten i sommar av oroliga medarbetare på medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Anledningen är stängda vårdplatser samtidigt som kliniken genomför en stor omorganisation med sammanslagna avdelningar.

– Jag har full förståelse för oron. Den har funnits länge och måste tas på allvar. Det finns en stor risk för överbeläggningar i sommar när vårdplatserna på nytt minskar, säger Pierre Edström (L) som är vice ordförande i landstingets Personaldelegation.

Redan tidigt under året kallade personal på kliniken till möte med politikerna och framförde oro om hur omorganisationen skulle fungera och följderna för arbetsmiljön och patientsäkerheten.

– Efter mötet fick vi allianspolitiker beskedet att hela processen skulle förskjutas i tid. Vi blev lovade en fördjupad dialog för att förankra förändringarna hos personalen. Så har inte skett. Tvärtom så har det funnits stark kritik över hur dialog och samverkan enligt MBL skett från Vårdförbundet. Den processen har inte varit acceptabel och här bär den rödgröna majoriteten ett stort ansvar. Att ducka för problem och köra huvudet i sanden håller inte, kommenterar Pierre Edström.

En stor del av kritiken från medarbetarna på medicinkliniken handlar om personalbrist. För att lösa bemanningsproblemen och göra landstinget mer attraktiv som arbetsgivare nämner sjuksköterskorna bättre arbetsmiljö, bättre scheman och högre löner.

– Så sent som i förra veckan lade vi ett förslag i landstingsstyrelsen att grundbemanningen ska ses över. Det är inte bara på medicinkliniken utan inom fler verksamheter som arbetsbelastningen är mycket hög. Det skapar i sin tur en dålig arbetsmiljö som vi måste göra något åt. Den rödgröna majoriteten sa nej till vårt förslag om en översyn av grundbemanningen i alla verksamheter. Det var både märkligt och ansvarslöst men tydligen tycker man inte att den höga arbetsbelastningen är något problem, säger Pierre Edström.

Nu vill Edström ha besked från de ansvariga socialdemokrater i landstingsmajoriteten.

– Kan Anders Henriksson, Lena Segerberg och Yvonne Hagberg garantera patientsäkerheten och en god arbetsmiljö på medicinkliniken i Kalmar i sommar?

För mer information, kontakta:
Pierre Edström 070-265 64 27

Kalmar Län

Debattartikel: Låt regeringen betala sveket inom LSS

Enligt ett nyhetsinslag i Sveriges Radio avslogs 79 procent av alla ansökningar om personlig assistans av Försäkringskassan förra året. När LSS (lagen om stöd för vissa funktionshindrade) och rätten till personlig assistans infördes 1994 beviljades lika många.

I januari i år slogs det föga smickrande rekordet då hela 86 procent av de sökande nekades ersättning.

Jag besökte för ett tag sedan en mindre entreprenör som arbetar med personlig assistans. Man beskrev tydligt effekterna av den rödgröna regeringens direktiv till Försäkringskassan att minska kostnaderna för den personliga assistansen. Det som tidigare var en rättighet har snarast blivit en omöjlighet. Trots löften om motsatsen har inget förändrats i Försäkringskassans tuffare syn på rätten till personlig assistans. Tvärtom så har jakten på personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga fortsatt och blivit intensivare. Löften som lokala socialdemokrater givit, däribland riksdagsledamot Laila Naraghi, och beslut som tagits av Socialdemokaternas partikongress har inte visat sig vara värda någonting.

Det som i stället hänt är att både kommuner som landsting drabbats av ökade kostnader. De har fått ta ett större ansvar när regeringen och Försäkringskassan tagit tuffare tag mot redan utsatta. Landstingets psykiatri har fått ökat tryck från människor som blivit tvingade att söka psykiatrisk hjälp. I många kommuner har kostnaderna ökat med miljonbelopp när staten vältrat över ansvar på deras LSS-verksamhet. Det rimliga vore att kommuner och landsting skickade räkningar till staten och den rödgröna regeringen Socialdemokraterna för de kostnader man låtit andra få ta.

Men allra värst är ändå den hopplöshet som många familjer känner när samhället inte ger det stöd man har rätt till. När ”någon annan” får ta ansvaret så innebär det oftast närstående och anhöriga. Det gör man av kärlek och omtanke om en människa men är det verkligen värdigt ett välfärdssamhälle att montera ner assistansreformen som nu sker?

Pierre Edström
Oppositionslandstingråd (L)

Kalmar Län

Debattartikel: Jämlik vård måste gälla alla

Patienterna inom psykiatrin är ingen stor väljargrupp. De gör heller inte mycket väsen av sig och tillhör därmed inte våra mest röststarka medborgare. Det är inte här som de stora politiska slagen står. Därför får inte heller psykiatrin den största uppmärksamheten i den politiska debatten. Närstående och anhöriga får dra ett lugnt lass och är ofta i behov av stöd dels för att hjälpa de sjuka och dels för att själva orka.

Just därför finns det än större anledning att som politiker se till att den psykiatriska vården som erbjuds är jämlik i länet. Några protester från patienterna lär nämligen inte komma. De får ju inte själva möjlighet att jämföra hur arbetet bedrivs i olika delar av länet. Därför behöver vi politiker ta upp frågan på eget initiativ. Jag är mycket ute och deltar i verksamheten och därmed blir jag gång på gång uppmärksammad på de stora skillnader som finns mellan norr och söder. I söder, alltså i Kalmar, finns till exempel slutenvårdsplatser inom barn- och ungdomspsykiatri. Sådana finns inte i Västervik. Barn och ungdomar i den norra länsdelen får antingen åka till Kalmar eller vårdas inom vuxenpsykiatrin. Den otrygghet som en familj kan känna med långa resor eller vård i en vuxenmiljö underlättar knappast behandlingen. Kalmar har en egen arbetsterapi kopplad till vuxenpsykiatrin. Den ger sysselsättning och ett viktigt avbrott från tillvaron på vårdavdelningen. Det är annars känt att sysslolöshet effektivt förhindrar ett tillfrisknande. I Västervik finns inte denna verksamhet på plats. Det tredje exemplet är vårdsalarna inom vuxenpsykiatrin. I Kalmar har man som patient i regel eget rum medan det i Västervik ibland kan finnas 3-4 patienter i varje sal. Att må dåligt och samtidigt tvingas dela rum med andra är både ovärdigt och integritetskränkande och det underlättar knappast tillfrisknandeprocessen.

Det här är tre exempel och tydliga kvitton på att vi har en ojämlik psykiatrisk vård i vårt landsting. Ingen kan förklara vad det beror på, utom möjligtvis att man har olika arbetssätt. Det är naturligtvis ingen godtagbar förklaring. Skillnaderna i ett och samma landsting får inte vara så stora. Adekvat vård ska ges oavsett var i länet man bedriver den. Inga brev kommer förmodligen att skrivas och inga demonstrationer kommer att arrangeras av arga patienter för en jämlik psykiatrisk vård. Det här jobbet måste vi andra göra. Strävan efter jämlikhet måste väl även omfatta medmänniskor som behöver psykiatrisk vård?

Pierre Edström
Oppositionslandstingsråd
Liberalerna