Kalmar Län

Ojämlik psykiatrivård i Landstinget Kalmar län

Hur får vi en jämlik psykiatrivård i länet? Den frågan ställer Pierre Edström (L) i en interpellation på landstingsfullmäktige i Västervik den 31 maj.

– Det finns flera exempel på att den psykiatriska vården är ojämlik i vårt län. Ett sådant är tillgången till slutenvårdsplatser inom Barn- och ungdomspsykiatrin, där det finns ett antal sådana i den södra länsdelen medan det helt saknas i den norra. Vid en av mina hospiteringar fick jag ytterligare ett exempel; inom vuxenpsykiatrins slutenvård i Västervik saknas tillgång till egen arbetsterapi, säger Pierre Edström, oppositionslandstingsråd för Liberalerna.

I interpellationen, som är ställd till ansvarigt landstingsråd Linda Fleetwood (V), frågar Edström varför tillgången till arbetsterapi är ojämlikt fördelad, samt vad den rödgröna majoriteten tänker göra för att utjämna skillnaderna mellan norra och södra länsdelen.

Pierre Edström

Pierre Edström

– Jag kommer också lyfta andra exempel på ojämlik vård inom psykiatrin, som hur många patienter som finns på varje sal. I Kalmar är det vanligast med en patient per rum medan det i Västervik ofta ligger tre patienter i varje sal. Att må psykiskt dåligt och samtidigt tvingas dela rum med två andra människor är både ovärdigt och integritetskränkande, avslutar Pierre Edström.

För mer information kontakta:
Pierre Edström 070-265 64 27

Kalmar Län

Debattartikel: Låt mer vård komma hem till sjuka äldre

Med jämna mellanrum är jag ute i hälso- och sjukvården och deltar i verksamheten. Det ger mig en värdefull inblick i våra medarbetares arbetssituation samtidigt som jag får träffa medborgare i mötet med vården.  En sådan dag som jag reflekterat mycket kring var när jag förra sommaren följde ambulansverksamheten i Kalmar. Svåra olyckor är en del av ambulanspersonalens vardag men inte den dominerande. Verkligheten ser lite annorlunda ut. De flesta utryckningarna handlade om äldre och sköra patienter som kanske trillat, mått illa eller känt yrsel och i något fall svimmat. Akutmottagningen vid sjukhuset i Kalmar fylldes snabbt på med växande väntetider som resultat. Jag har funderat mycket på om det verkligen är rätt sätt att arbeta på. Skulle man kunna minska trycket på akutmottagningen och därmed undvika långa väntetider för äldre och sköra patienter? Kan inte vården i större utsträckning komma hem till våra gamla med komplexa vårdbehov? Vore inte det bättre för alla?

Vid flera tillfällen har vi liberaler i landstinget föreslagit olika former av mobila enheter där just äldre kan få mer vård hemma där de oftast känner sig tryggare. Förslaget om att införa en mobil doktor är ett sådant liberalt förslag men även införande av mobila primärvårdsteam. På flera håll i landet arbetar man med stor framgång med mobila team, det gäller till exempel våra två grannlän Blekinge och Kronoberg. Men här har vi fått kalla handen från den rödgröna majoriteten.

Region Kronoberg samt kommunerna i Ljungby, Markaryd och Älmhult har startat en verksamhet kallad Äldrehälsa i Kronoberg. Den består av två delar. Den ena består av ett mobilt team med en läkare från landstinget och en kommunanställd sjuksköterska som känner patienten väl.  Här samverkar landstinget och kommunen vilket ger en helhetsbild av patienten och därmed bättre möjligheter till långsiktig planering. Många äldre slipper åka till sjukhus som inte alltid är den bästa miljön. Har man till exempel minnesproblem så blir omställningen försvårande men hemma känner man igen sig och är trygg. Den andra delen består av särskilda äldremottagningar. Dessa har öppnat vid fyra vårdcentraler i Region Kronoberg. En äldremottagning innebär att det finns en särskild telefonlinje till en sjuksköterska för äldre med komplexa vårdbehov. På så vis får man där snabbare och enklare kontakt med vårdcentralen. Man slipper sitta i långa telefonköer som dessutom ibland kan vara svåra att hantera rent tekniskt.  Vid äldremottagningen kan patienten få mer tid och möjlighet att ställa frågor som rör deras hälsoproblem. Redan 2008 föreslog vi liberaler att en särskild äldrevårdscentral skulle öppnas i Kalmar för att förstärka äldrevården men även där möttes vi av motstånd.

Jag har en fråga till den styrande rödgröna majoriteten i vårt landsting. Varför är arbetssätt som visar sig vara så framgångrika i våra grannlän så omöjliga att införa i hos oss? Jag hoppas inte att förklaringen är att förslaget inte var ert eget. Den kan ju i alla fall inte handla om ideologi eftersom ni stödjer arbetet på andra håll. Jag vet att ni är emot vinster i välfärden men skulle ni åtminstone inte kunna tänka er att stötta vinster för patienterna? Här finns ett arbetssätt där alla blir vinnare! Hälsa- och sjukvården vinner genom att trycket på våra akutmottagningar lättar och patienterna som slipper långa väntetider på akuten.  Kan det bli bättre?

Pierre Edström
Oppositionslandstingsråd
Liberalerna

Kalmar Län

Insändare: Trista påhopp på små vårdföretagare

Jag blir så fruktansvärt trött på dessa ständiga vänsteranstrukna insändare om vinster i välfärden. Senast i raden var Arne Ericsson i lördagens upplaga av Östra Småland.

Gemensamt för dessa insändare är att de generaliserar allt vad verksamhet i alternativa driftsformer heter. Jag har själv hört flera vänsterpolitiker, till exempelvis i landstinget, beskriva små privata entreprenörer som ”giriga” och med en enda ambition, nämligen att maximera vinsterna. Jag vill be dessa debattörer ta en titt på hur verkligheten ser. Vare sig hälsocentraler eller tandvården skulle fungera utan små entreprenörer. I många fall kan de erbjuda den kontinuitet i form av fasta läkarkontakter som på många håll saknas i den offentligt drivna verksamheten.

De privata vårdgivarna är en viktig del av den offentligt finansierade välfärden och är i högsta grad med och utvecklar hälso- och sjukvården i vårt län. Den beskrivning som bland annat Arne Ericsson ger där vinster i vården förs ut till skatteparadis är långt ifrån den verklighet som en privat vårdföretagare befinner sig i. Det vore därför klädsamt om Arne Ericsson ger konkreta exempel på vårdentreprenörer i vårt län som för ut pengar till dessa skatteparadis.

För mig är dessa hårt arbetande företagare en självklar del i hälso- och sjukvården som dessutom ger mig som medborgare en valfrihet att välja den vårdgivare som passar mig bäst och som jag har störst förtroende för.

Pierre Edström
Liberalerna

Kalmar

Åttonde motionen bifallen för Liberalerna

Pressmeddelande 2017-04-27

Åttonde motionen bifallen för Liberalerna

Idag på kommunfullmäktige bifölls Inger Hilmanssons motion ”Öppna data för ökad demokrati och tillväxt”. Det är den åttonde motionen från Liberalerna som bifalls denna mandatperiod.

– Min motion handlar om att göra fakta tillgänglig utan inskränkningar, där alla kan se hur kommunen presterar och vart våra skattemedel går på en detaljerad nivå. Jag tror att öppenhet leder till en effektivare verksamhet, säger Inger Hilmansson, kommunfullmäktigeledamot (L).

Motionen är Ingers andra bifallna motion och tidigare har sex av Carl-Henriks motioner bifallits.

– Vi vill föra en konstruktiv oppositionspolitik och göra skillnad. Liberalerna har en väldigt aktiv grupp i kommunfullmäktige och i våra nämnder. Det märks i antalet frågor, interpellationer, motioner och initiativ i nämnderna från oss. Vi vill hjälpa till med lösningar för Kalmar och jag är glad att våra idéer mottas väl, säger Carl-Henrik Sölvinger, oppositionsråd (L).

Liberalerna i Kalmar har sedan 1 april 2016 nytt oppositionsråd och gruppledare i Carl-Henrik Sölvinger.

 

Kontakt

Carl-Henrik Sölvinger, tel: 073-0638707, epost: carl-henrik.solvinger@kalmar.se

Samtliga bifallna motioner under mandatperioden hittils:

Vad tycker nybyggarna om bygglovprocessen?

Länk till motionen

Lättillgänglig information – en rättighet

Länk till motionen

Erbjud Fler betalsätt än plusgiro

Länk till motionen

Reformera deltidsbrandkåren

Länk till motionen

Sportotek i Kalmar

Länk till motionen

En väl förankrad organisation

Länk till motionen

Öka samverkan mellan kommun och Landsting

Länk till motionen

Öppna data för ökad demokrati och tillväxt

Länk till motionen

Kalmar

LIBERALERNA FÖRESLÅR NY PERSONALFÖRMÅN

12 APRIL 2017 PRESSMEDDELANDE

 

Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att kommunen borde utreda möjligheten att och ta fram ett erbjudande för anställda att växla semesterdagstillägg mot ett utökat friskvårdsbidrag. Det går redan idag att växla sitt semesterdagstillägg mot ytterligare ledig tid. Många nyttjar det men det är ett erbjudande som inte alla kan beviljas p.g.a verksamhetens behov.

För att fortsätta bidra till vår attraktivitet som arbetsgivare, skapa valfrihet för våra anställda, främja hälsa, återhämtning och fysisk aktivitet föreslår jag att man utreder möjligheten att byta hela eller delar av semesterdagstillägget mot ett utökat friskvårdsbidrag. Säger Carl-Henrik Sölvinger, Oppositionsråd (L).

Friskvårdsbidrag är en personalvårdsförmån och är av detta skäl skattebefriat för den anställde. För att skattebefrielsen ska gälla, ska förmånen gälla friskvårdsaktivitet av “enklare slag” och “ett mindre” värde enligt skatteverket. Detta värde uppgår enligt skatteverket till kostnaden för ett årskort på gym. Alltså mycket högre än de 800 kr som kommunen erbjuder idag.

Jag tycker det är viktigt att vi erbjuder något som alla anställda har möjlighet att nyttja, speciellt då det finns yrkesgrupper som idag har begränsad möjlighet till extra ledig tid. Återhämtning kan göras på många sätt där extra ledig tid kan vara ett sätt, friskvård ett annat, i båda fallen vet vi att växlingen skulle främja våra medarbetares hälsa, avslutar Carl-Henrik Sölvinger, Oppositionsråd (L).

Semesterdagstillägg betalas ut i samband med semesterledighet för varje uttagen betald semesterdag. Vid sammanhängande semester engångsbeskattas tillägget.

Kalmar Län

Liberalerna vill rädda fler liv med hjärtstartardrönare

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av akut hjärtstopp. Endast 500 av dem överlever beroende på att ambulans eller räddningstjänst sällan hinner fram i tid. Genom att bygga ut ett system med hjärtstartardrönare kan överlevnadsgraden höjas markant.

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Liberalerna att landstinget utreder ett införande av hjärtstartardrönare. Det genomförs sedan i höstas ett försök med hjärtstartardrönare i norra Roslagen som gett lovande resultat.

– Drönare används till allt fler uppgifter i samhället. Främst för leveranser, men även för andra uppgifter. Missing People har exempelvis sökt tillstånd i länet för att kunna leta efter försvunna människor med hjälp av drönare. Utvecklingen går framåt och de tester man genomför i Roslagen är väldigt lovande. Man talar om att överlevnaden vid hjärtstopp kan öka till 70–80 procent, säger Pierre Edström, oppositionslandstingsråd för Liberalerna.

KTH har tagit fram en matematisk modell som visar att i landsbygdens ytterområden där det tar ambulans och räddningstjänst 25 minuter att nå fram, skulle en drönare vara framme före en vanlig ambulans i 93 procent av fallen. Den eller de som kontaktat SOS Alarm skulle då kunna börja använda hjärtstartaren snabbare.

– Kalmar län består till stora delar av landsbygd. Vi har också flera skärgårdar dit det är svårt att nå med ambulans och räddningstjänst. En drönare placerad på en sjöräddningsstation kan nå en skärgårdsö tre gånger snabbare än en ambulanshelikopter enligt de tester man utför i Roslagen. Ett utbyggt system med hjärtstartardrönare skulle innebära en ökad trygghet för människor, särskilt äldre, på landsbygden, fortsätter Edström.

Det system som testas bygger på att hjärtstartardrönare står redo på brandstationer. Den är ett komplement till ambulans och räddningstjänst som skickas ut som vanligt i samband med larm. Det tar tre sekunder från det att larmet kommer tills drönaren är i luften. I jämförelse tar det 90 sekunder för ambulansen att komma iväg. Drönaren flyger med drygt 100 km/h i en rak linje till den position där mobiltelefonen befinner sig, då de fått koordinaterna för olycksplatsen inmatade.
Flygningen sker helt automatiskt. Drönaren har också en kamera som är kopplad till en operatör på larmcentralen.

– Det finns dessutom flera andra tänkbara användningsområden. Man kan flyga ut läkemedel, insulin eller adrenalinsprutor i samband med allergiska reaktioner och säkert mycket annat. Vi vill därför också att landstinget utreder andra möjliga användningsområden för drönarna, avslutar Pierre Edström.

För mer information kontakta:
Pierre Edström 070-265 64 27